Bydlení

Jak udržet zahradní jezírko čisté


V současné době máme opět nový trend na našich zahradách. A sice je to vodní prvek. Ten může představovat např. chovné jezírko, koupací jezírko nebo třeba jen vodní fontánka na terase vašeho domu. Aby nám tento vodní prvek splňoval naše představy, musíme ho udržovat v čistotě. Pro začínajícího provozovatele takového jezírka to zpočátku nebude jednoduché. A proto je tady pár základních rad, jak takové jezírko udržet čisté.

Mělké nebo hluboké jezírko?

Jestliže se budeme věnovat okrasným jezírkům, tak je dobré vědět, že můžeme mít jezírko mělké, kde budeme pěstovat bahenní nebo vodní rostlinky, nebo můžeme mít hloubější nádrž, kde budeme chovat např. okrasné ryby. Při vybudování jezírka s rybami budeme již potřebovat k jeho provozu určité technické vybavení. A které vybavení to je?

Filtr musí být výkonný

V prvé řadě je to filtr. Ten by měl mít vysoký výkon a voda by jím měla protékat co nejpomaleji, aby se nám filtr neucpal. Pro pořízení filtru je třeba znát objem jezírka. Nejjednodušší metodou je při prvním napouštění jezírka zkontrolovat stav vodoměru a udělat si odpočet. Naměřený objem vynásobte pěti (voda by měla projít filtrem asi 5x za den) a získáte potřebný denní výkon čerpadla. Tuto částku vydělte 24 hodinami  získáte průtok vody za hodinu. A podle tohoto údaje si vyberete vhodnou filtraci.

Bez jezírkového čerpadla se neobejdete

K provozu filtrace budeme potřebovat také jezírkové čerpadlo. Toto čerpadlo nám poslouží také k provozu skimmeru. Ale o tom bude řeč později. Při výběru čerpadla jsou důležité 3 základní údaje. Je to výkon v litrech za hodinu (l/h), dále výtlak v metrech a spotřeba čerpadla. Vybrat vhodné čerpadlo v kombinaci s filtrem může být pro laika obtížné, a proto raději zvolíme cestu nejjednodušší, a sice poradit se s odborníkem.

Sběrač nečistot na hladině, to je skimmer

Dále je vhodné pořídit si tzv. skimmer, to je hladinový sběrač nečistot. Ten nám pomůže odstranit z hladiny listy, drobné nečistoty a mastnotu. Mít čistou hladinu je potřeba k výměně kyslíku. Na trhu máme k dispozici 2 typy skimmerů, a sice se zabudovaným  motorem (určený pro menší jezírka) a skimmery bez motoru, které se napojují na čerpadlo na dně jezírka. 

UV lampa sterilizuje

Dalším, neméně důležitým prvkem, je tzv. UV lampa. Tato jezírková lampa je jednou z nejdůležitějších částí techniky při provozování jezírka. Lampa je napojena na filtraci jezírka a čerpadlo touto lampou „prohání“ vodu. 

Lampa vodu pomocí UV záření sterilizuje. Jestliže zvolíte správný výkon UV lampy, nebudete již mít problémy s řasami a zelenou vodou. Pro jezírka bez ryb by mělo být použité síly UV lampy okolo 2W na 1000 litrů vody v jezírku a pro zarybněná jezírka se silným slunečním světlem pak 3W na 1000 litrů vody

Jak jednoduše vyčistit dno?

Jezírkový vysavač – to je asi tak poslední technické vybavení k zahradnímu jezírku. Takový vysavač nám pomůže jednoduše odsát nečistoty z jezírka, a to nejen na vodní hladině, ale i kal ze dna jezírka. Abychom vybrali vhodný vysavač, měli bychom znát hloubku, velikost a stupeň znečištění jezírka. Určitě je vhodnější výkonnější přístroj, který nám práci urychlí.

To Top