Zahrada

Které dotace byly v roce 2022 nejvíce používané v rámci soběstačných domovů?

unsplash.com

Koncept soběstačného domova je do značné míry prozatím utopií, ale mravenčími krůčky se k němu dokážeme přibližovat. Nejzákladnějším důvodem je přitom fakt, že se stávají mnohé technologie umožňující uchovávání a opětovné užívání některých zdrojů mnohem přístupnější než kdykoliv dřív.

A to nejen díky tomu, že se jejich ceny přizpůsobují velké poptávce soukromého trhu, ale také díky celé řadě dotací, které můžete pro konkrétní účely používat. My vám dnes představíte tři, které se letos užívali nejvíce!

Dotace na kotle s biomasou

Možná také to, jakým způsobem jde nahoru cena plynu a elektrické energie je důvodem, proč se velké množství lidí rozhoduje vrátit se zpátky k topení pomocí pevných paliv. Nevýhodou ale je, že především fosilní paliva mají vysoké emise a nejsou ničím dobrým pro životní prostředí. Biomasa je ale opakem, jenom potřebuje pro svoje spalování speciální kotle. Dotace na biomasu vám umožňuje takové kotle zakoupit podstatně levněji.

Dotace dešťovka pro vodní nádrže

Nedostatek vody v letních měsících letos nebyl tak vysoký, ale přesto dost stabilně trápí celou řadu oblastí už roky. Možnost uchovávat vlastní vodu v kvalitních nádržích je tak velkou výhodou. Akorát se můžeme potkat s tím, že mohou být systémy podstatně drahé. S tím nám ale mohou pomoci takové dotace, jako je dotace dešťovka. Díky nim můžete mnohem levněji zakoupit celé systémy se vším všudy.

Dotace na tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou jednou z technologií, které jsou velice zajímavou a perspektivní možností užívání energií. Ve své podstatě jde především o to, že jsou tepelná čerpadla jednoduše použitelná k recyklování energie v rámci nemovitostí. Díky možnosti sbírání tepla se tak minimalizují tepelné ztráty a zvyšuje efektivita topných systémů.

To Top