Stavba

Problémy, které může počítačová vizualizace ve stavebnictví řešit

Moderní stavebnictví je jednou z oblastí, která dokáže postup v různých oblastech dnešního průmyslu nejlépe ocenit. Bez nadsázky dokáží využít nejlépe výhody, jaké můžeme například získávat z důmyslnějších materiálů, výrobních postupů a také postupující digitalizace.

Právě digitalizace, především pak v oblasti možností trojrozměrné grafiky je jednou z věcí, které se stávají pro moderní stavebnictví otevřenou bránou k lepším a zajímavějším možnostem.

Proč může být vizualizace tak důležitá?

Vizualizace pomocí trojrozměrných technologií může mít ve stavebnictví hlavně dvě nejdůležitější oblasti, kde má potencionálně velký dopad. První možností je vizualizace existujících staveb. U novostavby jde vše podle plánu, jenže pokud se bavíme o stavbě staré desítky let, tak původní plány mohou být odlišné. Proto tak jednoduše celé zdi nemusí existovat, mohou přibýt nové a případně mohou vznikat i odchylky opotřebením.

Druhý důvod, proč digitalizace objektu budov může být dobrou možností, jsou pak investice a získávání financí. Pokud investoři dokáží mnohem lepší vizualizaci stavebních cílů, než jsou odborné a pro laika složité nákresy, tak je větší šance na to, že se je podaří rozhodně zaujmout.

Dokonalý přenos existujících objektů

V prvním případě, který jsme zmínili, může být tím největším problémem právě celá řada odchylek, které nelze v plánech zachytit. Pokud se například mění některé zdi, nebo se přidávají přepážky do místností, tak to teoreticky může být zaznamenáno ve stavebních denících a dokumentacích. Jenže každá nemovitost také postupně chátra a mění některé své vlastnosti jen proto, že je starší a starší. Takzvané laserové 3D skenování je cestou, jak tyto odchylky najít. Často totiž i drobné rozměry mohou mít velké následky.

Prezentace věrná skutečnosti

Tímto skenováním dostanete do ruky perfektní rozměry budovy tak, jak doopravdy stojí, ne jak je pouze očekáváno podle starých plánů. Jenže někdy je věrná prezentace nejdůležitější. Proto se sken dá doplnit o fotky, které pořídí stavební pasportizace objektu. Jedná se o službu, při níž dojde formou fotografií HRD k dokonalé dokumentaci stavby.

To Top