Zahrada

Jak správně osvětlit zahradu

www.pixabay.com

Přirozenými zdroji světla jsou přes den slunce, za jasných nocí měsíc a hvězdy. Vhodným umělým osvětlením však můžeme dosáhnout nejen vytvoření dalších, často netušených, půvabů prostředí, ale v letním období si prodloužíme i pobyt venku.

Osvětlení

Při osvětlování umělým světlem se vytváří základní trojúhelník mezi světelným zdrojem, svíceným objektem a pozorovatelem, přičemž je třeba ověřit, zda dopad světla na objekt a jeho odraz k pozorovateli jsou vhodné. Lidské oko špatně snáší silné kontrasty a rozdílným světelným hladinám se přizpůsobuje jen postupně a pomalu (např. Při vstupu ze světla do šera), proto ho přítomnost kontrastní hodnoty jasu v zorném poli silně ruší a vyvolává oslnění. Základní pravidlo dobrého osvětlování umělým světlem říká, že objekt je viditelný tehdy, když odráží rozptýlené světlo směrem k očím pozorovatele. Proto je lepší poskytnout raději méně světla, ale neoslňovat, než umístit do zorného pole nadměrně jasné objekty.

Správná barva světla

Světlo se skládá ze záření s různými vlnovými délkami a tyto záření vyvolávají v našem oku kvalitativně rozdílné dojmy – barvy. Všechny barvy společně dávají bílé světlo, jehož typickým zdrojem je slunce. Viditelnost objektu je výsledkem světla, které přijímá, ale i světla, které odráží k našim očím.

Stromy se zelenou barvou listů, stále zelené keře, střižené živé ploty, trávník a zeleň obecně je nejlepší osvětlovat svítidly produkujícími světlo bohaté na zelené tóny. Platí to i pro zimní scenérie, kdy jsou stromy bez listů a mají holé větve. Jsou to výbojkové rtuťové svítidla a halogenidové lampy. Dřeviny okrových, žlutých, červených, zlatožlutých a rezavých barev (i v podzimním zbarvení) a omítky teplých barev, dlažby a obklady z cihel, terakotovou keramiku, dřevěné konstrukce a všechny materiály, které mají při denním světle žlutou, oranžovou, červenou barvu nebo jejich kombinace, je vhodné osvětlovat sodíkovými výbojkami, které emitují především žluté a oranžové tóny. Sodíkové vysokotlaké lampy jsou nejekonomičtější i z hlediska provozních nákladů.

Jaká máme svítidla?

Svítidlo určené pro venkovní použití se skládá z těla svítilny a ze zdroje světla. Tělo tvoří kryt s průhlednou a neprůhlednou částí a vnitřní odrazovou plochou, objímka s elektroinstalací, spojující prvky – šrouby, svorky – a těsnění. Zdrojem světla může být žárovka (standardní nebo halogenová) nebo výbojka (sodíková, rtuťová, halogenidová). Vlastnosti žárovky nebo výbojky (spektrální vyzařování energie) ovlivňují barvu světla. Přídavnými zařízeními svítidel jsou mřížky proti oslnění, ochranné mřížky proti poškození, vyšší tyče, sloupky, bodce (do záhonů), držáky s kloubem (pro montáž na stěnu), případně boxy (krabice) na zapuštěnou montáž do stěn nebo země.

Při výběru musíme mít na paměti, že svítidlo bude instalováno venku, a tedy vystaveny nepříznivým povětrnostním vlivům, proto musí být z odolného materiálu (z kovu, ze skla) a vodotěsné i tehdy, když ho nechceme instalovat do vody. Typ a velikost svítidel vybíráme nejen podle účelu, ale i podle měřítka prostoru – velikosti zahrady či odpočívadla -, stylu zahrady a podle plochy, kterou chceme osvětlit. V zásadě vybíráme do venkovních prostor zdroje s menším příkonem (nízkowatové) a použijeme je několik.

Druhy osvětlení

Osvětlení domu a zahrady může být bezpečnostní, náladové, příležitostné, ale i odrazující. Bezpečnostní je osvětlení přístupové cestičky k domu, vchodových dveří, schodů, terasy, odpočívadla, případně tenisového kurtu či travnatého hřiště. Zpravidla se realizuje jako vrchní, zdroje se umísťují do výšky (200 až 250 cm a mohou být i na domě), přičemž nejde o vytvoření efektu, ale o praktický přístup do domu a provozní stránku bydlení.

Osvětlení chodníků je důležité zejména z hlediska bezpečnosti. Nejčastěji se osvětlují shora. Zejména při kratších přístupových cestičkách k domům postačí světlo umístěné na stěně domu. Efektnější je však osvětlení přístupových a zahradních cestiček několika malými nížinnými svítidly. Čím níže umístíme zdroje osvětlení, tím bude osvětlovací efekt scénictější. Při osvětlení cestičky v zahradě není vyloučeno střídání osvětlených a tmavších ploch, což vytváří hloubku a proměnlivost pohledů. Osvětlit však musíme zatáčky, stupně a schodiště. Svítidla mají být nižší, přičemž světlo má směřovat přímo dolů. Vhodné jsou zdroje s malým příkonem a malým jasem, dobře odstíněné mřížkami nebo rozptylovacími a lomivými skleněnými prvky, které však nesmějí snižovat užitek z osvětlení nadměrným pohlcováním světla.

S osvětlením odpočívadel a teras je třeba počítat, abychom mohli večery trávit v zahradě při jídle na terase nebo si posedět s přáteli na čerstvém vzduchu. Vhodné je dobře rozptýlené a méně intenzivní světlo. Nejlepší je umístit světelný zdroj mimo zorné pole, v dostatečné výšce a přiměřené vzdálenosti od posezení (světlo přitahuje hmyz, proto musí být zdroj dostatečně daleko). Nejvhodnější jsou halogenová svítidla, které dávají nejpřirozenější světlo. Další výhodou je možnost ovládat jejich jas použitím regulátoru.

Intimnější náladové osvětlení se používá k vytváření různých efektů v zahradních partiích – osvětlení popínavých rostlin na pergole, osvětlení vody v bazénu nebo stříkajícího vodotrysku, solitérního stromu, plastiky či květinového záhonu. Nejlepší efekty se dosahují, pokud je spodní světlo, s umístěním zdrojů nízko nad zemí nebo v úrovni terénu (jsou nenápadné i přes den). Nejlepe působí, když je světlo rozptýlené a stíny neostré, což pomáhá vytvářet dojem trojrozměrnosti objektů. Přítomnost světelných zdrojů má být jen tušená.

Osvětlené vodní plochy jsou vždy mimořádně sugestivní, zvláště když jsou svítidla umístěna pod vodou. Z bezpečnostních důvodů se na osvětlování používají nízkonapěťové zdroje (s napětím 12 V), takže se dají použít jen svítidla žárovkového typu, halogeny s rozptýleným horizontálním svazkem. Toto osvětlení je třeba instalovat již během výstavby objektů.

Bazén na plavání, s klidnou vodní hladinou, se osvětluje tak, že se svítidla umísťují do delších stěn nádrže (4 až 5 m od sebe) 50 až 60 cm pod hladinu, aby bylo možné je udržovat čisté z okrajů. Nejlepší je, pokud jsou nasměrované horizontálně. Jedno svítidlo s příkonem 100 W (při 12 V) osvětlí přibližně 30 m 2 vodní hladiny. Je třeba připomenout, že voda v bazénu musí být křišťálově čistá, protože spodní světlo zvýrazňuje plovoucí nečistoty a řasy.

Fontány, vodotrysky a vodopády s padajícími pramínky vody se nasvítí zdola nahoru přímým světlem. Efekt je mimořádný, neboť proudy vody se tříští na množství vodních kapek, které odrážejí světlo a stávají se na tmavším pozadí viditelné v pohybu.

Příležitostné (slavnostní) osvětlení, vytvořené z většího množství barevných žárovek, je oblíbené zejména v zimním období, kdy se rychle stmívá. Na Vánoce se tato výzdoba používá na osvětlení vánočních stromků, které jsou symbolem zimních svátků. Zdobí se jehličnaté stromy rostoucí v zahradě i stromky postavené v nádobě na terase, ale šňůry maličkých žárovek mohou ozdobit i holé větve listnatého stromu před vchodem nebo olemovat výzdobu kolem vchodových dveří. Tuto výzdobu lze využít i v létě při oslavách v rodinných zahradách a osvětlit stromy a keře, případně pergolu nebo plot.

Osvětlovací technika může sehrát i odstrašující roli pro nevítané návštěvníky. Brány, branky, výjezdy, průchody a vstupy jsou místa, na kterých můžeme použít přídavné osvětlení se speciálním účinkem. Při náladovém a bezpečnostním osvětlení je prvořadým požadavkem neoslňovat. V případě odrazujícího osvětlení jde však o co nejsilnější osvětlení vetřelce, jeho zaplavení světlem a oslnění, aby byl dobře viditelný, ale sám neviděl. Světlo je proto silné, nasměrované, s okamžitým rozsvícením, ovládáním příslušnými senzory (signalizujícími otevření dveří apod.) A s bezpečnostními kontakty. Světelný efekt má překvapit i zastrašit a není určen pro běžné osvětlování. Svítidla jsou robustní s halogenovými žárovkami 300 až 500 W, chráněné bezpečnostním sklem. Umísťují se na běžně nepřístupná místa, aby se nedaly snadno vyřadit z činnosti.

Správná instalace osvětlení

Elektrická instalace určená do venkovního prostředí má být izolována před vodou i vlhkostí a zesílená proti mechanickému poškození. Je výhodné, pokud můžeme osvětlovací systém zapínat a vypínat z domova i ze zahrady. Na osvětlení míst poblíž domu je jednodušší používat interní síťový okruh. Abychom ho mohli využívat i na osvětlení terasy (přenosnými lampami), je třeba na různých místech zvenčí instalovat vodovzdorné zásuvky. Na osvětlování vzdálenějších prostor zahrady nebo na speciální osvětlovací efekty musíme instalovat zvláštní zahradní okruh, na který je výhodné napojit i vodní čerpadlo.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top