Reality

Jaké zdroje máme ke zjištění bonity klientů před zřízením nájmu?

unsplash.com

Nájmy s sebou nesou poměrně velké množství rizik. Přitom to největší množství z nich nevychází z žádného jiného zdroje než přímo od lidí jako takových. Problémy s klientem jsou nejčastějším důvodem, proč se dostáváme do komplikací nebo dokonce ztrát v rámci pronájmu nemovitostí.

Přitom mnohým komplikacím můžeme díky dostupným nástrojům zamezit. Jaké to jsou, a jak se nám to může podařit? To vše zjistíte v následujícím článku.

Evidence plátců a dlužníků

Jednou z nejlepších možností je nahlédnutí do evidence plátců a dlužníků. Důležité je právě i nahlédnutí do samotného registru plátců jako takového. Dlužníci totiž nemusí být zdaleka v takové situaci, jako třeba člověk zatížený množstvím splátek, které se teprve do problémů blíží. Pokud uvidíte vysoká čísla v těchto oblastech, jsou automaticky veškeré podobné okolnosti velkým rizikem, že mimo jiné nedokáže klient platit svoje závazky. Služby jako správa domů dokonce mohou zjistit o klientovi mnohem víc. A to díky tomu, že mohou nahlédnout do více dostupných registrů než běžná osoba.

Žádejte výpis rejstříku trestů

Pro vší opatrnost opravdu není ničím zvláštním to, že si vyžádáte výpis z rejstříku trestů. Tady se může často ukázat hlavně totožnost lidí, kteří mohli mít majetkovou kriminalitu jako jsou krádeže a poškození cizí věci dávno za sebou. Většinou zde ale dostanete čistý papír bez čehokoliv dalšího.

Dostatečná výše kauce pomůže

Kauce jako taková je vaší pojistkou, že v nejhorším máte stranou peníze k nahrazení způsobených škod. Proto je dobré žádat její dostatečnou výši už z mnoha ohledů. Prvním je, že se tak vyhnete automaticky zájmu lidí, kteří nemají ani v plánu plnit svoje závazku. Druhá je pak již zmíněná jistota toho, že způsobené škody a ztráty mohou být jednoduše nahrazeny.

To Top