Reality

Podepisujete nájemní smlouvu? Zkontrolujte si, zda v ní nic nechybí!

zdroj: pixabay.com


Našli jste si byt k pronájmu a nyní jste ve fázi, kdy byste již měli s jeho majitelem podepisovat nájemní smlouvu? Pokud vše neřešíte přes realitní kancelář, což by pro vás bylo jednodušší, ještě než dohodu stvrdíte svým podpisem, dobře si zkontrolujte, zda nájemní smlouva obsahuje vše, co by správně obsahovat měla.

·       Určení smluvních stran

Základem každé smlouvy je určení smluvních stran: na jedné straně stojí pronajímatel a na druhé straně nájemce. U obou smluvních stran musí být ve smlouvě uvedené celé jméno a příjmení, nesmí chybět trvalé bydliště, rodné číslo a číslo občanského průkazu. Díky těmto údajům se ověří totožnost obou stran.

·       Předmět nájmu

Součástí nájemní smlouvy musí být jasně uvedený předmět nájmu. Pakliže se jedná o byt, nemělo by ve smlouvě chybět jeho umístění v budově, dispozice a výměra. Pakliže jde o pronájem celého domu, ověřte si, jestli jsou ve smlouvě údaje z katastrálního úřadu.

·       Doba trvání

Nedílnou součástí nájemní smlouvy musí být doba trvání nájmu. Pronájem může být buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Zkontrolujte si, jestli je ve smlouvě zahrnuta i výpovědní lhůta, která zpravidla začíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď z nájmu doručena druhé straně a trvá tři měsíce.

·       Výše nájemného

Ve smlouvě o pronájmu či podnájmu musí být dále uvedeno, kolik za byt či dům budete měsíčně platit. Vše musí být černé na bílém a to včetně zmínky o způsobu, kterým budete každý měsíc nájem hradit. Ve smlouvě by mělo být také uvedeno, kolik budete platit v rámci měsíční zálohy na úhradu za služby spojené s užíváním bytu.

To Top