Dům

Víte, co všechno zahrnuje revize plynových zařízení?

revize plynových zařízení
pixabay.com

Nikomu pravděpodobně není třeba zdlouhavě vysvětlovat, že plynová zařízení jsou něčím, co vyžaduje určitou kontrolu a servis. Ať už jde o plynové kotle, karmy, průtokové ohřívače a jim podobné výrobky, ve všech případech hraje hlavní roli plyn. A to je komodita, která je životu nebezpečná, pokud dojde k jejímu úniku.

Právě z těchto důvodů jsou revize plynových zařízení nepostradatelnou záležitostí. Ba co více, samotné revize jsou dokonce povinné. Díky tomu je zajištěna bezpečnost lidí žijících v dané nemovitosti a zároveň splněna podmínka bezproblémového provozu.

Revize plynových zařízení mnoha podob

Pokud si myslíte, že revize plynových zařízení je pouze o nic neříkajícím razítku, jste na omylu. Minimálně to tak není u profesionálních společností zabývajících se touto činností. Pod pojmem revize si můžete představit odborného pracovníka vykonávajícího důkladnou kontrolu plynového produktu s pomocí odpovídajícího náčiní.

Jestliže je při takové kontrole zjištěn jakýkoliv nedostatek, je tento člověk schopen daný problém odstranit a poškozený díl vyměnit. V rámci portfolia plnohodnotně zaměřené firmy narazíte na přemíru činností.

  • Čištění výměníků
  • Výměny regulátorů
  • Zjišťování úniků plynu
  • Repase a promazávání jednotlivých dílů
  • Obměny kroužků, těsnění, trysek a ostatních prvků

Ano, tak mohou vypadat revize plynového kotle, karmy či obdobného produktu.

Revize jednou za tři roky

Vlastníte-li doma libovolný plynový spotřebič, nepodceňujte revize plynových zařízení. Ty je třeba provádět v časových intervalech alespoň jednou za tři roky, a to důkladně. Zběžná kontrola daného výrobku stačí jednou za rok. V obou případech je nutné oslovit profesionály na slovo vzaté, jež budou zárukou výsledné kvality práce. Teprve pak docílíte bezpečného a bezporuchového provozu.

To Top