Dům

Fosilní paliva – kruh se uzavřel, jak na to zareagujete Vy?

průmysl
pixabay.com

Velká Británie před pár dny poprvé od konce 19. století dokázala uspokojit svou spotřebu elektrické energie bez přičinění uhelných elektráren. Pro mnohé jde o jednu z řady zpráv podobného typu, které k nám přichází z Německa, Rakouska, Velké Británie, Norska apod. Pro některé se však jedná o důležitý milník. Velká Británie je zemí, kde v 80. letech 19. století spatřila světlo světa první uhelná elektrárna je „rodištěm“ průmyslové revoluce, která odstartovala masivní využívání fosilních paliv a v neposlední řadě také zemí, která měla dlouhodobě silnou závislost na fosilních palivech.

Byť v našich končinách slýcháváme v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie především o Německu, Velká Británie nehraje v této „soutěži“ žádnou vedlejší roli. Je to země s největším instalovaným výkonem off-shore větrných elektráren, státem masivně podporujícím rozšíření obnovitelných zdrojů energií v rámci rezidenčního trhu, tj. obnovitelných zdrojů energií používaných pro vytápění domácností, ale také zemí umisťující se na předních příčkách žebříčku dle patentů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Země, ze které se rozšířila do světa „renesance“ fosilních paliv, nyní sama dává uhlí sbohem.

Využívání fosilních paliv bude mít dlouhou setrvačnost, dosavadní zkušenosti s obnovitelnými zdroji energií však ukazují, že lidstvo má potenciál plnohodnotně fungovat i bez uhlí, plynu apod.

Nový zdroj tepla je investicí na dlouhá léta, nedělejte rozhodnutí „od stolu“

Budoucnost utváří rozhodnutí, která učiníme dnes. Pokud tedy stojíte před rozhodnutím, jaký zdroj tepla si pořídit do své nemovitosti, možná vám pomůže dospět k rozhodnutí, pokud si budete klást takto „zarámované“ otázky:

  • Který zdroj tepla ovlivní cenu mé nemovitosti pozitivně a který negativně, tj. který zdroj tepla budou v budoucnosti poptávat potenciální kupující?
  • Jaký vliv na zdraví mé rodiny mají jednotlivé zdroje tepla?
  • U kterých zdrojů tepla hrozí, že stát bude chtít omezovat jejich využití a které bude naopak potenciálně podporovat?
  • Jaké jistoty a nejistoty jsou spojené s jednotlivými zdroji tepla? Preferuji nezávislost na dálkovém vytápění, dodávkách a výkyvech cen tuhých paliv?

Investice do nového zdroje tepla je významnou položkou rodinného rozpočtu, možností je spoustu a výběr není jednoduchý, rozhodně jej nelze učinit na židli před počítačovým stolem. Pokud jde o tepelná čerpadla, jsou Vám k dispozici specialisté z firmy IVT, dodavatele švédských tepelných čerpadel , jež vynikají svou kvalitou, ať už jde o nízké provozní náklady či životnost.

To Top