Rekonstrukce

Jak na hydroizolaci

zdroj: pixabay.com

Zajištění interiéru proti zatékání je velmi důležitým stavebním úkonem, jelikož pronikání vlhkosti do konstrukce může mít velmi negativní dopady nejen na samotnou stabilitu budovy, ale také na zdraví jejích obyvatel. Vlhkost kondenzovaná v interiéru vede k rozvoji plísňových kolonií uvolňujících do bytových prostor nebezpečné látky, které dále zhoršují celkové vnitřní prostředí a mohou se projevovat alergiemi a nemocemi dýchacího ústrojí.

Hydroizolace budovy

Existuje několik způsobů, jakými se vlhkost do příbytku dostává. Obvykle se jedná o vzlínání z půdy v důsledku nedostatečné hydroizolace spodní stavby (jež narušuje především stabilitu konstrukce), nebo o netěsnosti ve spárách přiléhajících konstrukčních celků. Standardně je hydroizolace prováděna polymerními fóliemi, jejichž životnost však není neomezená a v současné době významně podporována doprovodnými povrchovými úpravami dílců s voděodolnou úpravou.

Možnosti hydroizolace spodní stavby

Zajištění odolnosti hydroizolace spodní stavby (základů) by mělo být správně řešeno trojím způsobem. Kromě vnější fóliové hydroizolace by měly být i ostatní komponenty vstupující do konstrukce obohaceny látkami s vodu odpuzujícím účinkem. Ideální je proto opatřit betonové i zděné prvky povrchovou úpravou s nízkou propustností pro vlhkost a odolné vůči agresivním látkám v interiérovém prostoru i na vnějších lícových částech obvodových konstrukcí.

Hydroizolace střechy, balkonů a teras

U výše položených konstrukčních prvků představuje problém především vlhkost vzdušná. Ta sice neobsahuje tolik ve vodě rozpustných agresivních látek, ale může strukturu konstrukce narušovat přirozenými cykly, a tak podstatně zkracovat její životnost. Proto je také vhodné aplikovat na horizontální i vertikální povrchy nad spárami spojů střechy. Proto je také vhodné aplikovat hydroizolace dodatečnou povrchovou hydroizolaci, která výrazně omezí prostup vlhkosti.

Opatření zabraňující pronikání vlhkosti do konstrukcí a interiéru by se neměla podceňovat, zvláště s ohledem na zachování dlouhé životnosti a zdravého prostření uvnitř budovy.

To Top