Rodina

Moderní hračky a jejich funkce

Hračky jsou neoddělitelně spojené s dětství a slouží především k rozvoji různých schopností dítěte od počátečních motorických až po mentální utvářející jeho představu o fungování světa. Prostřednictvím panenek, autíček nebo třeba hracího nářadí se dítě převtěluje do určité sociální role a učí se řešit životní situace způsobem, který vyhovuje jeho povaze a vlastnostem. Z uvedeného důvodu se také hračky obvykle vyrábí s ohledem na zaužívané genderové role, jež připravují kluky a děvčata na jejich začlenění do společnosti v tradičním pojetí a funkci v rodině.

Pro kluky jsou většinou určeny hračky imitující výkon povolání s převážně mužským zastoupením nebo obecně hračky obvykle spojené s převažujícím zájmem. Přestože se tyto v průběhu vývoje mění, měly by hračky vždy plnit základní požadavek na rozvoj schopností, ať už kreativních nebo manuálních.

Hračky pro malé kluky

V předškolním a školním věku je velmi důležité, aby hračky pomáhaly rozvíjet jejich představivost. Jejich prostřednictvím se seznamují s fungováním světa a společnosti, a zároveň získávají prvotní znalosti o možnostech budoucího povolání. Proto jsou také hračky koncipovány především jaké zmenšené makety skutečných běžně uplatňovaných nástrojů. Kluci si tak hrají především se stavebnicemi, nářadím nebo jinými hračkami imitujícími skutečné zaměstnaní. Tyto jim pomáhají usídlit se v základní společenské roli, kterou později získají. To by mělo být Vaším primárním zájmem, pokud chcete dobře vybrat hračky pro kluky.

Hraní a dospívající

V dospívání uvedený jev postupně mizí a chlapci získávají mnohem širší zájmy ve skutečném světě. Přesto ovšem v jádru zůstávají malými kluky, jen jejich orientace se trochu liší (co se týká technického vyvedení i finanční náročnosti hraček. Aktuálně mnoho i dospělých mužů tajně touží po vyspělých hračkách. Proto v jejich případě je možné zaměřit se dálkově ovládané helikoptéry nebo zvolit elektrická auta. I tyto hračky však stále plní základní funkci rozvoje schopností.

Hledáte-li vhodný dárek pro chlapce nebo dospívajícího muže, s hračkou nikdy nešlápnete vedle. Jen je potřeba správně odhadnout, jak vyspělá má být v závislosti na jeho aktuální životní fázi. I když je pravda, že čím je hračka technicky vyspělejší, je nadšení u chlapce větší.

To Top