Dům

Význam UV lampy v zahradním jezírku

Nejprve bychom si měli vysvětlit co je to UV lampa. Je to účinný prostředek v boji proti řasám a zakalené vodě v jezírku. „UV záření“ je ultrafialové záření, na jehož základě dochází k likvidaci řas a choroboplodných zárodků ve vodě. 

Princip, na kterém pracuje, je vpodstatě jednoduchý. Voda, která se nachází v zahradním jezírku musí procházet UV lampou, která tuto vodu pomocí záření sterilizuje. Jak toho docílíme? Jezírkovou UV lampu musíme napojit k jezírkové filtraci a pomocí čerpadla vodu vhánět buď nejprve do filtrace a pak do UV lampy nebo v opačném pořadí, tzn. nejprve přes UV lampu a pak přes filtraci. Jestliže bude zvolen správný výkon lampy, u výtoku nám vyteče na pohled čistá voda. 

Výběr UV lampy

Určitě je velice důležité zvolit správný výkon UV lampy. Tady musíme sledovat tři údaje – výkon UV lampy, průtok a velikost lampy

V prvé řadě musíme ovšem znát objem svého jezírka. Ten se zjistí nejjednodušeji při zakládání jezírka, to je při napouštění vody do něj přes vodoměr. Jednoduše odečtete stav vodoměru před a po napouštění. Jestliže nemáte možnost napustit vodu z vodovodního řadu, můžete si vodoměr půjčit od vodařské firmy. U již napuštěných jezírek je to složitější, ale také řešitelné. Je to možné provést při odstávce jezírka při jeho větším čištění, kdy velkou část vody vypustíme. Zbylou vodu přečerpáme do nádoby, u které známe objem a následně vrátíme do jezírka. 

Jezírko bez ryb

Takovým obecným pravidlem je, že pro jezírka bez ryb bychom měli počítat 2W na 1000 l vody v jezírku. Jestliž máte teda jezírko o objemu cca 10 000 l, použijeme UV lampu o výkonu 20W. 

Jezírko s rybami

Pro jezírko, ve kterém chováme ryby, počítáme 3 W na 1000 l vody v jezírku. Tedy jezírko s 10 000 l potřebuje UV lampu o výkonu okolo 30 W. 

Při výběru lampy podle průtoku množství vody, sledujeme v technických údajích kolik vody proteče přístrojem za hodinu v litrech. Takovým nepsaným pravidlem je, že objem jezírka by měl být přečerpaný přes UV lampu 1x za 2 hodiny. K tomu dojdeme tak, že se objem jezírka vydělí dvěma a výsledek odpovídá síle čerpadla v m³ za hodinu. 

UV lampa vnější a vnitřní

Důležitou informací je také to, že máme UV lampy vnější a vnitřní. Vnitřní se používají u menších jezírek, kde není napojena filtrace. A vnější lampy se nasazují na hadici, která vede z čerpadla do filtru. 

U UV lampy je odborníky doporučováno jednou ročně měnit vlampách zářivku. I když zářivka svítí, nemá optimální výkon, jelikož časem ztrácí záření účinnost. 

Co se týká velikosti těla UV lampy, je určitě lepší větší lampa, jelikož tam se voda zdrží déle  a je tím ozařována delším časovým intervalem. 


To Top